سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.*در آخرین طبقه هتل با بهترین چشم انداز *دارای سه اتاق خواب و یک اتاق نشیمن