این سوئیت دارای دو اتاق خواب که به وسیله راهرو به یکدیگر متصل شده اند، یک اتاق دارای دو تخت یک نفره و اتاق دیگر دارای یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره می باشد.

این سوئیت ها در طبقات اول و دوم واقع شده اند.

سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در برخی واحدها