دارای دو اتاق کانکت
(دارای چهار تخت یک نفره)
سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو یا تشک می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحدها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحدها