ترکیب تخت ها در واحدها : (یک تخت دونفره + ۲ تخت یک نفره) یا (چهار تخت یک نفره)

این اتاق ها در حیاط بالا واقع شده اند.

لازم به ذکر است اتاق ها فاقد تلویزیون می باشند.