دارای یک تخت دو نفره و دو تخت یک نفره داخل سالن نشیمن
واقع در طبقه چهارم
سرویس اضافه به صورت تشک می باشد.
دو باب از این واحدها فاقد نورگیر و پنجره هستند.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها*سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها