این سوئیت دارای متراژ بیشتری نسبت به سوئیت جونیور می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.