این سوئیت ها پشت ساختمان اصلی می باشند و به صورت فلت کنار یکدیگر قرار گرفته اند.* سوئیت ها فاقد اینترنت می باشند و میهمانان گرامی برای استفاده از اینترنت می توانند به لابی مراجعه کنند.* سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.