سوئیت دو خوابه پنج نفره هتل آپارتمان فرید دارای یک تخت دو نفره در یک باب از اتاق ها و سه تخت یک نفره در اتاق دیگر و موقعیت اتاق ها در طبقات اول تا ششم است. این واحدها فاقد آشپزخانه هستند.