(دارای یک تخت دو نفره و سه تخت یک نفره)
دارای اتاق خواب، نشیمن و آشپزخانه با امکان پخت و پز می باشد.

سرویس تخت اضافه شامل هزینه می باشد.