دارای یک تخت دونفره واقع در اتاق طبقه بالا و سه کاناپه تخت شو در نشیمن طبقه پائین