دارای دو اتاق تو در تو، یک تخت دو نفره داخل یک باب از اتاق ها و دو تخت یک نفره داخل اتاق دیگر

سرویس نفر اضافه به صورت تشک شامل هزینه می باشد.

این واحد در طبقه اول واقع شده و دارای پله می باشد و اقامتگاه سنتی سرای عامری ها فاقد آسانسور می باشد.