دارای یک اتاق و یک سالن نشیمن می باشد.

سرویس اضافی به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.(۱۱۴۷۴۴۰ ریال)