دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره در اتاق خواب می باشد.

سرویس اضافی به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.(۱۱۴۷۴۴۰ ریال)