سوئیت رویال از متراژ بیشتری نسبت به بقیه اتاق ها برخوردار است و دارای وان نیز می باشد.