دارای سالن نشیمن، یک تخت دو نفره در اتاق خواب و آشپزخانه بدون امکان پخت و پز می باشد.

این سوئیت ها در طبقات همکف و اول پراکنده شده اند.

سرویس اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.