دارای نشیمن و یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب
دارای دکوراسیون و طراحی داخلی لوکس