رزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.comرزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.com
فراموشی رمز عبور ؟

هتل رویال پارک سرعین

اتاق های در دسترس

اتاق چهار تخته vipهتل رویال پارک سرعین

اتاق چهار تخته vip

حداکثر میهمانان:
4

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق تک تخته دابل vip هتل رویال پارک سرعین

اتاق تک تخته دابل vip

حداکثر میهمانان:
2
هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو سوئیت یک خوابه چهار تخته هتل رویال پارک سرعین
هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو سوئیت یک خوابه چهار تخته هتل رویال پارک سرعین

سوئیت یک خوابه چهار تخته

حداکثر میهمانان:
4

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق سه تخته استاندارد هتل رویال پارک سرعین

اتاق سه تخته استاندارد

حداکثر میهمانان:
3
هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق دو تخته استاندارد هتل رویال پارک سرعین

اتاق دو تخته استاندارد

حداکثر میهمانان:
2

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق تک تخته دابل استاندارد هتل رویال پارک سرعین

اتاق تک تخت دابل استاندارد

حداکثر میهمانان:
2

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

هتل
4 ستاره
ایران
سرعین
سرعین - خیابان دارایی، روبروی هتل لاله

رزرو هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موقعیت مکانی هتل رویال پارک

از لحاظ موقعیت مکانی، هتل چهار ستاره رویال پارک سرعین با قرارگیری در خیابان دارایی، موجب دسترسی آسان مهمانان به مناطق مختلف شهر و مرکز خرید اطلس می شود.

امکانات و خدمات ویژه هتل

امکانات و خدمات ویژه هتل و آبدرمانی رویال پارک، اقامتی رویایی را در خاطر مهمانان ثبت خواهد کرد.

سایر هتل های سرعین

 

 

 

 

 

هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین در نوروز سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسید. این هتل دارای پنج طبقه و ۲۰ واحد اقامتی است. هتل رویال پارک به عنوان اولین هتل و مجتمع آبدرمانی خاورمیانه که موفق به عضویت در اتحادیه Spawatter اروپا شده است، شناخته می شود. این هتل دارای کلینیک تخصصی آبدرمانی و ۱۳ استخر خصوصی و عمومی می باشد. آب گرم معدنی مجموعه آبدرمانی بین المللی رویال پارک از محل آبگرم گاومیش گلی منتقل شده است. قابل توجه مهمان گرامی ورودی هتل و ورودی لابی دارای حدود ۲۰ پله می باشد.

موجودی انبار: ۱

سیاست های هتل رویال پارک سرعین

** تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.** هزینه برای اقامت کودکان زیر 4 سال در صورت عدم استفاده از سرویس رایگان و بالای 4 سال نفر اضافه محاسبه می شود.** پذیرش خانم تنها فقط با ارائه مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.** پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته امکان پذیر است.**استخر کودکان برای کودکان 2 تا 6 سال قابل استفاده است.** ورودی استخر، مجموعه آبدرمانی و کلینیک تخصصی دارای هزینه می باشد.** هزینه استفاده از خدمات آرایشگاه، ماساژ، اتاق کپسول لاغری و حمام ترکی جدا از هزینه ورودی مجموعه آبدرمانی و کلینیک محاسبه می شود.** برخی از اتاق های دو تخته هتل رویال پارک فاقد سیستم سرمایشی می باشند.** ورودی هتل و ورودی لابی نیز دارای حدود 20 پله می باشد.**.

امکانات رفاهی هتل رویال پارک سرعین

 • آرایشگاه زنانه
 • اتاق میهمانی و جلسات کاری
 • استخر (با هزینه)
 • اطفای حریق
 • امکان شارژ وسایل الکترونیکی
 • اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
 • تاکسی سرویس
 • تلویزیون LCD در لابی
 • جعبه کمک های اولیه
 • جکوزی (با هزینه)
 • خدمات بیدارباش
 • خدمات خانه داری
 • خودپرداز
 • رستوران ایرانی
 • روزنامه
 • روم سرویس 24 ساعته
 • سالن بدنسازی (با هزینه)
 • سالن ورزشی (با هزینه)
 • سالن کنفرانس
 • صندوق امانات
 • فضای بازی کودکان (با هزینه)
 • فکس
 • لباسشویی
 • ماساژ (با هزینه)
 • نمازخانه
 • ویلچر
 • پارکینگ سرپوشیده
 • پله اضطراری
 • کافی شاپ
 • کپسول آتش نشانی در لابی

نقدوبررسی میهمان (0 نقد و بررسی)

نمای بیرونی هتل رویال پارک سرعین

هتل رویال پارک سرعین سرعین, ایران

رتبه کلی شما از این ملک

شماره رزرو

پین کد

عنوان بررسی شما

بررسی شما

چه نوع سفری داشتید؟

 • تجاری
 • ماه عسل
 • خانوادگی
 • دوستانه
 • انفرادی