رزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.comرزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.com
فراموشی رمز عبور ؟

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

اتاق های در دسترس

سوئیت دو خوابه شش تخته هتل رضوان خلیج فارس

سوئیت دو خوابه شش تخته

حداکثر میهمانان:
6

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

سوئیت دو خوابه پنج تخته هتل رضوان خلیج فارس

سوئیت دو خوابه پنج تخته

حداکثر میهمانان:
5
هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق چهار تخته

حداکثر میهمانان:
4

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

سوئیت یک خوابه چهار تخته هتل رضوان خلیج فارس

سوئیت یک خوابه چهار تخته

حداکثر میهمانان:
4

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق سه تخته

حداکثر میهمانان:
3
هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق کانکت سه تخته

حداکثر میهمانان:
3

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق تک تخته دابل هتل رضوان خلیج فارس سرعین

اتاق تک تخت دابل

حداکثر میهمانان:
2
هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق دو تخته هتل رضوان خلیج فارس سرعین

اتاق دو تخته

حداکثر میهمانان:
2
هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

اتاق تک تخته

حداکثر میهمانان:
1
هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

هتل
4 ستاره
ایران
سرعین
سرعین_ میدان دانش_ خیابان فرمانداری

رزرو هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

رستوران هتل رضوان واقع در طبقه اول با ظرفیت ۱۲۰ نفر
کافی شاپ هتل واقع در طبقه همکف با ظرفیت ۵۰ نفر
سفره خانه سنتی هتل خلیج فارس واقع در طبقه پنجم مشرف به کوه سبلان با ظرفیت ۸۰ نفر

امکانات رایگان برای میهمانان مقیم

اینترنت رایگان! در لابی و اتاق ها

پارکینگ رایگان! غیر مسقف با ظرفیت ۴۰ ماشین

فاصله هتل از مراکز مهم

فاصله تا مجتمع آبدرمانی سبلان ۱۳ دقیقه پیاده و ۲ دقیقه با ماشین (۱٫۱ کیلومتر)
فاصله تا مجتمع آبدرمانی قهوه سویی ۱۷ دقیقه پیاده و ۳ دقیقه با ماشین (۱٫۶ کیلومتر)
فاصله تا جاده پیست اسکی آلوارس ۵ دقیقه با ماشین (۲٫۸ کیلومتر)
فاصله تا آبشار گورگور آلوارس ۱۹ دقیقه با ماشین (۱۲٫۱ کیلومتر)
فاصله تا روستای تاریخی کنزق ۶ دقیقه با ماشین (۴٫۵ کیلومتر)
فاصله تا روستای بیله درق(ویلا دره) ۹ دقیقه با ماشین (۵٫۲ کیلومتر)

سایر هتل های سرعین

 

هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین در سال ۱۳۸۴ در زمینی به وسعت ۵۵۰۰ متر مربع بنا شد. اتاق های هتل در سال ۱۳۹۵ به منظور ارائه خدمات بهتر نوسازی شدند. این هتل دارای سه ساختمان است که در کنار یکدیگر واقع شده اند و هر ساختمان شامل چهار طبقه و یک نیم طبقه می باشد. هتل رضوان دارای ۸۰ واحد اقامتی است که در طبقات اول تا چهارم و نیم طبقه واقع شده اند. هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین در خیابان بعثت واقع شده است و مهمانان گرامی با پیمودن مسافت حداکثر ۲ کیلومتر می توانند به مجتمع آبدرمانی رویال پارک، سبلان و ایرانیان دسترسی داشته باشند. قابل توجه مهمانان گرامی واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.

موجودی انبار: ۱

سیاست های هتل رضوان خلیج فارس سرعین

** تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.**هزینه برای اقامت کودکان زیر 5 سال در صورت عدم استفاده از سرویس رایگان و بالای 5 سال نفر اضافه محاسبه می شود.** پذیرش خانم تنها فقط با ارائه ی نامه از اداره اماکن و مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.** پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته، به همراه ارائه ی کارت ملی و شناسنامه عکس دار زوجین، امکان پذیر است.** مجموعه آبی در طبقه همکف واقع شده است. (ساعت کاری: شیفت بانوان ساعت 9:30 الی 13:30 و شیفت آقایان ساعت 15:30 الی 20:30)** استفاده از مجموعه آبی برای مهمانان هتل رایگان می باشد.** واحدهای هتل رضوان خلیج فارس به دلیل شرایط آب و هوایی فاقد سیستم سرمایشی می باشند.**

امکانات رفاهی هتل رضوان خلیج فارس سرعین

 • امکان شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
 • تاکسی سرویس
 • تبدیل ارز
 • تلویزیون در لابی
 • جکوزی
 • خانه دارت
 • خدمات اتو
 • خدمات باربری
 • خدمات راهنمای تور
 • خشکشویی
 • رستوران
 • روم سرویس
 • سالن آمفی تئاتر
 • سالن همایش
 • سالن کنفرانس
 • سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
 • سفره خانه سنتی
 • سونا
 • شطرنج
 • صندوق امانات
 • فتوکپی
 • فضای سبز
 • فکس
 • لابی
 • لاندری
 • مبل
 • نمازخانه
 • پارکینگ
 • کافی شاپ
 • کتابخانه

نقدوبررسی میهمان (0 نقد و بررسی)

نمای بیرونی هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل رضوان خلیج فارس سرعین سرعین, ایران

رتبه کلی شما از این ملک

شماره رزرو

پین کد

عنوان بررسی شما

بررسی شما

چه نوع سفری داشتید؟

 • تجاری
 • ماه عسل
 • خانوادگی
 • دوستانه
 • انفرادی