رزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.comرزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.com
فراموشی رمز عبور ؟

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق های در دسترس

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته آبی

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته نیایش

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته گل کاشی

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته آینه

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته سهراب

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته مهراب

حداکثر میهمانان:
3
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق چهار تخته آذرگان

حداکثر میهمانان:
4

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد حمام، سرویس بهداشتی، یخچال و تلویزیون می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق چهار تخته نقش

حداکثر میهمانان:
4
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق چهار تخته طنین

حداکثر میهمانان:
4
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق پنج تخته نوروز

حداکثر میهمانان:
5

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

دارای یک تخت دو نفره و سه تخت یک نفره

اتاق نوروز در ایوان طبقه اول حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق چهار تخته خرم روز

حداکثر میهمانان:
4

دارای چهار تخت یک نفره

اتاق خرم روز در ایوان طبقه اول حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته بهمنگان

حداکثر میهمانان:
3

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق دو تخته تویین اسفندگان

حداکثر میهمانان:
2

دارای دو تخت یک نفره

این اتاق در حیاط اول مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون هستند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق تک تخته دابل آبانگان

حداکثر میهمانان:
2

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق دو تخته نیلوفر

حداکثر میهمانان:
2

این اتاق ها در طبقه همکف واقع شده اند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق تک تخته دابل کیان

حداکثر میهمانان:
2
اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق دو تخته تویین خزان

حداکثر میهمانان:
2

دارای دو تخت یک نفره

اتاق خزان در ایوان طبقه اول حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق دو تخته تویین سروشگان

حداکثر میهمانان:
2

دارای یک تخت دو نفره

این اتاق در حیاط دوم مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد تلویزیون می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق سه تخته امردادگان

حداکثر میهمانان:
3

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره

اتاق امردادگان در ایوان طبقه اول حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته مهتاب

حداکثر میهمانان:
3

دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره

این اتاق در حیاط دوم مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد تلویزیون می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اتاق سه تخته تیرگان

حداکثر میهمانان:
3

سرویس اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد.

دارای یک تخت دو نفره و یک تخت یک نفره

اتاق تیرگان در حیاط رضوانیان واقع شده است.

قابل توجه مهمانان گرامی اتاق های این مجموعه فاقد تلویزیون می باشند.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق دو تخته تویین سیر سور بدون سرویس بهداشتی اختصاصی اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

دارای دو تخت یک نفره

اتاق سده فاقد پنجره و دارای نورگیر می باشد.

این اتاق در حیاط اول مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد حمام، سرویس بهداشتی، یخچال و تلویزیون می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اتاق دو تخته تویین سیر سور بدون سرویس بهداشتی اختصاصی اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

دارای دو تخت یک نفره

اتاق سیرسور فاقد پنجره و دارای نورگیر می باشد.

این اتاق در حیاط اول مجموعه واقع است.

قابل توجه مهمانان محترم، این اتاق فاقد حمام، سرویس بهداشتی، یخچال و تلویزیون می باشد.

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

اقامتگاه سنتی
ایران
کاشان
کاشان - خیابان ملا حبیب الله شریف، کوچه پامنار، گذر آب انبار خان، پلاک ۲۰
 • author-image
  T-Ranjbar

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

مجموعه خانه نقلی دارای مجموعا ۲۵ باب اتاق می باشد که در زیرزمین، طبقات همکف و اول سه حیاط به نام های رضوانیان، نقلی و دوست پراکنده شده اند.

شما می توانید در تابستان‌ از تخت‌های چوبی برای خواب استفاده کنید و در زمستان‌ در اتاق های کرسی دار. چای و دمنوش آتشی، پخت نان هیزمی، دوچرخه سواری در بافت تاریخی، اینترنت رایگان، پارکینگ اختصاصی و حتی مشارکت در پخت غذا و چیدن سفره خدماتی است که به میهمانان خانه نقلی ارائه می‌شود.

از ویژگی های این خانه نقلی نزدیکی به مرکز شهر، مدرسه آقا بزرگ کاشان، مسجد جامع، خانه بروجردی ها و… می باشد.

سایر هتل های کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

موجودی انبار: ۱

سیاست های اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

** تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.** هزینه برای اقامت کودکان زیر 2 سال رایگان ، 2 تا 7 سال در صورت عدم استفاده از سرویس نیمه بها و بالای 7 سال نفر اضافه محاسبه می شود.** پذیرش خانم تنها، با ارائه ی مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است.** پذیرش صیغه نامه معتبر با مهر برجسته امکان پذیر است.** به دلیل حفظ معماری سنتی و القاء حسی نوستالژیک، برخی اتاق های اقامتگاه بوم گردی خانه نقلی فاقد یخچال، حمام و سرویس بهداشتی هستند، برای آسایش هرچه بیشتر مهمانان، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی به صورت عمومی در محوطه اقامتگاه تعبیه شده است. همچنین یخچال به صورت عمومی در قسمت پذیرش اقامتگاه وجود دارد که در صورت هماهنگی قبلی با پرسنل این مجموعه، امکان استفاده از آن برای گردشگران فراهم شده است. **شایان ذکر است برخی از اتاق های این مجموعه نیز فاقد پنجره و نما هستند. مهمانان عزیزی که به دنبال فرصتی برای دوری از زندگی روزمره و ماشینی هستند، می توانند در این اقامتگاه طعم زندگی به سبک سنتی را تجربه کنند.** بخش پذیرش اقامتگاه در خانه دوست واقع شده است که تا خانه نقلی و خانه رضوانیان حدودا 20 متر فاصله دارد.**

امکانات رفاهی اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

 • اطفای حریق
 • اینترنت رایگان و محدود در محوطه
 • باغچه
 • خدمات تهیه بلیت
 • خدمات خانه داری
 • سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
 • سرویس بهداشتی فرنگی در محوطه
 • صبحانه رایگان
 • فتوکپی
 • فضای سبز
 • فکس
 • لباسشویی
 • پارکینگ
 • چایخانه سنتی
 • کپسول آتش نشانی

نقدوبررسی میهمان (0 نقد و بررسی)

نمای بیرونی اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان کاشان, ایران

رتبه کلی شما از این ملک

شماره رزرو

پین کد

عنوان بررسی شما

بررسی شما

چه نوع سفری داشتید؟

 • تجاری
 • ماه عسل
 • خانوادگی
 • دوستانه
 • انفرادی