رزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.comرزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.com
فراموشی رمز عبور ؟

هتل مارینا ۱ قشم

اتاق های در دسترس

اتاق سه تخته کلاس b هتل مارینا 1 قشم

اتاق سه تخته کلاس B

حداکثر میهمانان:
3

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.
برخی از اتاق های ضلع جنوبی بازسازی شده اند.
پراکندگی اتاق های ضلع جنوبی در طبقات همکف و اول ساختمان شماره یک می باشد.
قابل توجه مهمانان گرامی، ساختمان شماره ۱ فاقد آسانسور می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق سه تخته کلاس a هتل مارینا 1 قشم

اتاق سه تخته کلاس A

حداکثر میهمانان:
3

واحدهای ضلع شمالی در سال ۱۳۹۷ بازسازی شده اند و از طراحی شکیل تری برخوردارند.

همچنین این واحدها دارای وان نیز می باشند.

پراکندگی اتاق ها در طبقات همکف و اول ساختمان شماره ۲ واقع است.

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق تک تخته دابل کلاس b هتل مارینا 1 قشم

اتاق تک تخته دابل کلاس B

حداکثر میهمانان:
2

دارای یک تخت دو نفره
سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو
برخی از اتاق های ضلع جنوبی بازسازی شده اند.
پراکندگی اتاق های ضلع جنوبی در طبقات همکف و اول ساختمان شماره یک می باشد.
قابل توجه مهمانان گرامی، ساختمان شماره ۱ فاقد آسانسور می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق تک تخته دابل کلاس a هتل مارینا 1 قشم

اتاق تک تخته دابل کلاس A

حداکثر میهمانان:
2

دارای یک تخت دو نفره
واحدهای ضلع شمالی در سال ۱۳۹۷ بازسازی شده اند و از طراحی شکیل تری برخوردارند.
همچنین این واحدها دارای وان نیز می باشند.
پراکندگی اتاق ها در طبقات همکف و اول ساختمان شماره ۲ واقع است.

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق دو تخته کلاس b هتل مارینا 1 قشم

اتاق دو تخته کلاس B

حداکثر میهمانان:
2

دارای دو تخت یک نفره

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.

برخی از اتاق های ضلع جنوبی بازسازی شده اند.

پراکندگی اتاق های ضلع جنوبی در طبقات همکف و اول ساختمان شماره یک می باشد.

قابل توجه مهمانان گرامی، ساختمان شماره ۱ فاقد آسانسور می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق دو تخته کلاس a هتل مارینا 1 قشم

اتاق دو تخته کلاس A

حداکثر میهمانان:
2

دارای دو تخت یک نفره
واحدهای ضلع شمالی در سال ۱۳۹۷ بازسازی شده اند و از طراحی شکیل تری برخوردارند.
همچنین این واحدها دارای وان نیز می باشند.
پراکندگی اتاق ها در طبقات همکف و اول ساختمان شماره ۲ واقع است.

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رززو اتاق تک تخته کلاس b هتل مارینا 1 قشم

اتاق تک تخته کلاس B

حداکثر میهمانان:
1

دارای یک تخت یک نفره
سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.
پراکندگی اتاق ها در ساختمان شماره یک و دو در طبقات همکف و اول
اتاق های طبقه اول فاقد آسانسور می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

رزرو اتاق تک تخته کلاس a هتل مارینا 1 قشم

اتاق تک تخته کلاس A

حداکثر میهمانان:
1

دارای یک تخت یک نفره

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.

پراکندگی اتاق ها در ساختمان شماره یک و دو در طبقات همکف و اول

اتاق های طبقه اول فاقد آسانسور می باشد.

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

هتل
3 ستاره
ایران
جزیره قشم
قشم - شهرک صنعتی فجر، میدان ورودی قشم، مقابل مسکن مهر
 • author-image
  T-Ranjbar

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

این هتل برای کسانی که اهل خرید هستند گزینه مناسبی است، چون به مراکز خرید مثل بازار سنتی قشم، بسیار نزدیک است.

فاصله هتل مارینا ۱ قشم تا مراکز مهم

بازار بین المللی ستاره قشم: ۱۳ دقیقه با با ماشین

درگهان قشم: ۱۸ دقیقه با با ماشین

بازار قدیم درگهان قشم: ۲۲ دقیقه با با ماشین

فرودگاه جزیره قشم: ۴۵ دقیقه با با ماشین

فرودگاه: ۴۵ دقیقه با با ماشین

عمارت کلاه فرنگی بندرعباس: ۹۹ دقیقه با با ماشین

حمام گله داری بندر عباس: ۹۹ دقیقه با با ماشین

معبد هندوها بندرعباس: ۱۰۱ دقیقه با با ماشین

پایانه مسافربری بندرعباس: ۱۰۵ دقیقه با با ماشین

ایستگاه راه آهن بندرعباس: ۱۱۰ دقیقه با با ماشین

سایر هتل های قشم

هتل مارینا ۱ قشم

هتل مارینا ۱ قشم، عضو گروه هتل های زنجیره ای مارینا، در سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نمود و در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل مارینا ۱ دارای دو طبقه و ۸۰ باب اتاق کلاس A و B با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و ساختمان اتاق های کلاس B فاقد آسانسور بوده و دارای ۱۹ پله می‌باشد.

موجودی انبار: ۱

سیاست های هتل مارینا ۱ قشم

** تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد.** هزینه برای اقامت کودکان زیر 3 سال رایگان، بین 3 تا 8 سال در صورت عدم استفاده از سرویس نیم بها محاسبه می گردد.** پذیرش خانم تنها، فقط با ارائه کارت ملی و شناسنامه عکس دار فرد امکان پذیر است.** پذیرش صیغه نامه رسمی به صورت دفترچه ای با مهر برجسته، به همراه ارائه کارت ملی و شناسنامه عکس دار زوجین، امکان پذیر است.** قابل توجه مهمانان گرامی، اتاق های ضلع جنوبی در ساختمان شماره 1 واقع اند که ساختمان شماره 1 دارای یک طبقه و فاقد آسانسور می باشد.** اتاق های ضلع شمالی در ساختمان شماره 2 واقع اند که ساختمان شماره 2 دارای آسانسور می باشد. لازم به ذکر است ورودی هتل دارای 4 پله می باشد.** در صورت کنسلی در ایام پیک هیچ مبلغی برگشت داده نمی شود.**

امکانات رفاهی هتل مارینا ۱ قشم

 • اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
 • تاکسی سرویس
 • تلویزیون در لابی
 • جعبه کمک های اولیه
 • خدمات باربری
 • خودپرداز
 • دستگاه واکس کفش
 • رستوران
 • روم سرویس
 • سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
 • سرویس روزانه اتاق
 • سفره خانه سنتی
 • سیستم اطفای حریق
 • سیستم اعلام حریق
 • صندوق امانات
 • فتوکپی
 • فضای سبز
 • فکس
 • لابی
 • لاندری
 • نمازخانه
 • پارکینگ
 • کافی شاپ
 • کپسول آتش نشانی

نقدوبررسی میهمان (0 نقد و بررسی)

نمای بیرونی هتل مارینا 1 قشم

هتل مارینا ۱ قشم جزیره قشم, ایران

رتبه کلی شما از این ملک

شماره رزرو

پین کد

عنوان بررسی شما

بررسی شما

چه نوع سفری داشتید؟

 • تجاری
 • ماه عسل
 • خانوادگی
 • دوستانه
 • انفرادی